Kontakt

simpligo-firma1simpliGO sp. z o.o.

ul. Rymarska 2A
53-206 Wrocław
dolnośląskie, Polska, UE

NIP PL8943046830
KRS 0000469231
REGON 022182975
Kapitał 5 100 zł opłacony w całości.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

prezes zarządu – Bogusław Kołodziejczyk

tel: +48 71 759 11 60
www: www.simpligo.pl
biuro@simpligo.pl